Ta ditt körkort hos YA DRIVE! Vi finns i Vasa och Närpes!

Theresia och Stefan lär dig allt om hur du tar körkort i vasa och närpes

Anmäl dig nu till Stefan på telefonnummer
044-732 1390 (Närpes) eller Theresia på telefonnummer 044-449 2746 (Vasa).

 

Nästa körkortskurs

KursstartDatum/tid
B-Körkortet i Vasa

7.10.2019

Anmälan
B-Körkortet i Vasa

25.11.2019

Anmälan
B-Körkortet i Närpes

7.10.2019

Anmälan
B-Körkortet i Närpes

25.11.2019

Anmälan

Körkortslagen förnyades 1.7.2018. Detta medför ändringar i de olika körkortsskeden. Ta kontakt för mer information!

Nästa körkortskurs!

TRAFIKSKOLAN YA DRIVE INLEDDE SIN VERKSAMHET HÖSTEN 2016. BILSKOLAN ÄGS AV BOLAGET EDU YA AB.

YA Drive erbjuder dig möjlighet att avlägga körkort i olika körkortsklasser. Vi finns i Närpes och Vasa. Hos oss får du professionell körundervisning av de erfarna trafiklärarna Stefan Ljung (Närpes) och Theresia Björses (Vasa).
En person som fyllt 17 år har rätt att delta i körundervisningen, även om körkortet beviljas först när personen fyllt 18 år.

Körtimmarna bokas med bilskolläraren.

Om YA Drive!

Körkortsalternativ och priser

KörkortsalternativPris
B - personbil
Körtimmar: 10h
Säkerhetsutbildning 4h EAS
Riskskolning (halkbana och mörkerkörning ingår): 8h

1435€

B - personbil
(Om du har körkort sedan tidigare)
Körtimmar: 10h
Riskskolning (halkbana och mörkerkörning ingår): 8h

1345€

C - lastbil
(om du har B-kort)
Körtimmar: 10h
Teori: 12h

1300€

Priset är beräknade enligt den lagstadgade minimiundervisningsmängden. I priserna ingår 24 % moms, undervisningsmaterial, möjlighet att träna på teoriprovet hemma på egen dator och användning av fordonet under första körprovet. Du kan betala ditt körkort i rater enligt överenskommelse. Om hela summan betalas på en gång får du 5% rabatt.

Vid oannullerad körlektion debiteras 50℅ av körlektionens pris. Körlektionen bör avbokas senast 24h på förhand.

Den nya körkortslagen trädde i kraft 1.7.2018. Bland annat ersätts övnings- och fördjupande skedet med en riskskolning. Ta kontakt för mer information.

 

Körkortsalternativ och priser
Till priset tillkommerPris fr.o.m. 1.7.2018
Ansökan om körtillstånd
35€
Teoriprov
35€
Körprov (B/C)

90/99€

Tjänster för Dig som tar körkort med undervisningstillstånd
Riskskolning separat 8h (undervisningstillstånd)
(ingår halkbana, mörkerkörning)
435 € 
Enbart mörkerkörning (undervisningstillstånd)

100 €

Övriga tjänster
Hyra för bilskolbilen vid halkbanan (riskskolning)

90€ 

Hyra för bilskolbilen vid 2:a uppkörningen

90€ 

Extra teori- och körtimmar

Kontakta bilskolläraren för mer information.

Bilskolan - Trafikskolan YA Drive drivs av bolaget Eduya AB
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA